Blog

cevap dilekçesi
Cevap Dilekçesi Verme Süresi Ne Kadardır, Ne Zaman Başlar ve Ek Süre Nasıl Alınır?

Basit yargılama usulüne tabi davalarda ve yazılı yargılama usulüne tabi davalarda cevap dilekçesini verme süresi, dava dilekçesinin davalıya tebliğinden itibaren iki haftadır. (Hukuk Muhakemeleri Kanunu 127/1 ve 317/2)...

Daha fazla okuyun
dilekçe yazım kuralları
Dilekçe Yazarken Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar Nelerdir?

Tarafınıza karşı açılmış olan davalarda veyahut karşı taraf hakkında sizin açacağınız davalarda en önemli hususlardan biri dilekçe yazmaktır. Dilekçeniz sizi davada temsil eden resmi evrakınızdır. Eğer dilekçeyi hatalı veyahut eksik yazarsanız işte o zaman telafisi imkansız mağduriyetlere neden olabilirsiniz.

Daha fazla okuyun
ikamet izni
İkamet İzni Nasıl Alınır & Çeşitleri

Ülkemizde, kısa veya uzun dönem Türkiye’ de yaşamak isteyen yabancılar usulüne uygun olarak ikamet izni yahut çalışma izni almalıdır.

Daha fazla okuyun
kvkk
KVKK Nedir?

Aristoteles’e göre insan sosyal bir hayvandır. Sosyalleşme ihtiyacı doğrultusunda iletişim kurmaya, bilgi edinmeye, kendi bilgilerini aktarmaya ve topluluklar oluşturmaya ihtiyaç duymaktadır.

Daha fazla okuyun
kadına yönelik şiddet
Boşanma Davasında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Boşanma hususu Türk Medeni Kanunu’nun 161. Ve 184 .maddeleri arasında düzenlenmiş olup sizlere daha önce boşanma davasının türlerini ve dikkat edilmesi gereken hususları ayrıntılı olarak açıklamıştık. Fakat bu yazımızda boşanma davası açmak istediğinizde tam olarak ne yapmanız gerektiğini açıklayacağız.

Daha fazla okuyun
kadına yönelik şiddet
Kadına Ve Aileye Yönelik Şiddet

Kadına karşı şiddet yüzyıllardan beri toplumun en büyük sorunları arasında yer almaktadır. Bu nedenle hem ulusal hem de uluslararası düzeyde kadına yönelik şiddetin engellenmesi amacıyla önleyici ve koruyucu nitelikte tedbirler almaya çalışılmış ve bu hususlarda düzenlemeler yapılmıştır.

Daha fazla okuyun
savcılık teşkilatı
Savcılık Teşkilatı Hangi Bürolardan Oluşur?

Savcılık teşkilatı; Soruşturma bürosu, Müracaat bürosu, Önödeme-Kabahatlar bürosu, Uzlaştırma Bürosu, Kamu Görevlileri Bürosu, Terör ve Organize Suçlar Bürosu, Çocuk Bürosu, Daima Arama ve Zamanaşımı Bürosu, Basın Bürosu, İnfaz Bürosu, Yakalama Bürosu, Talimat Bürosu, Emanet Bürosu, Esas Bürosu, Bakanlık Muhabere Bürosu, Genel Muhabere Bürosu, Bilgi Edinme Bürosu olarak yapılandırılmıştır.

Daha fazla okuyun
koruma tedbiri
Koruma Tedbiri Ne Demektir?

Yetkili makamlarca gecikmesinde sakınca bulunan durumda kişilerin temel kişilik haklarına kanuni olarak müdahale edilmesi duruma koruma tedbiri denilmektedir. Ceza muhakemesi hukukunda tedbir "koruma tedbiri" ve "önleme tedbiri" olarak ikiye ayrılmaktadır.

Daha fazla okuyun
adli kontrol
Adli Kontrol Nedir?

Tutuklama gibi, temel hakları ağır bir müdahale niteliği taşıyan tedbir yerine, tutuklama ile ulaşılmak istenen amaca daha hafif bazı tedbirlere başvurarak ulaşmak mümkündür. İşte ceza yargılamasında tutuklama yerine başvurulan ve tutuklamanın işlevini sağlayan bu tedbirlere adli kontrol tedbirleri denir.

Daha fazla okuyun
tutuklama
Tutuklama Nedir?

Kişinin kesin hüküm olmadan önce hakim veya mahkeme kararıyla kısıtlanıp tutukevine gönderildiği bu duruma tutuklama denir. Tutuklama, kişiye yönelik olarak uygulanan ve kişi hürriyetini kısıtlayan bir koruma tedbiridir. Bu tedbire karar verilebilmesi için koruma tedbirlerine ilişkin şart ve özelliklerin tavizsiz bir şekilde aranması gereklidir.

Daha fazla okuyun
iş sözleşmesi
İş Sözleşmesi ve Hukuki Nitelikleri

İş sözleşmesi konusunun bir çok tanımı ve özelliği bulunmaktadır. Fakat tüm bunların ortak noktası vardır ki bunlar bir sözleşmeyi iş sözleşmesi yapan unsurlardır. Bu unsurlar iş kanunu ile düzenlenmiştir. Bilindiği üzere bir iş sözleşmesinde öncelikle iş, işçi ve işveren bulunmalıdır.

Daha fazla okuyun
kıdem tazminatı hesaplama
Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

İş Kanununa göre; Kıdem tazminatı işçinin fiilen eline gecen ücret üzerinden değil, sigorta pirimi, vergi, sendika aidatı gibi kesintiler yapılmaksızın gerçekleşen son brüt ücreti üzerinden hesaplanır.

Daha fazla okuyun
is hukukunda arabuluculuk
İş Hukukunda Arabuluculuk

Arabuluculuk faaliyeti hukuk sistemimizde zorunlu arabuluculuk ve ihtiyari arabuluculuk olarak ikiye ayrılmaktadır. 01.01.2018 tarihine kadar iş hukukunda arabuluculuk ihtiyari iken 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile artık bazı iş davalarında arabulucuya başvurmak zorunlu hale gelmiştir.

Daha fazla okuyun