Skip to main content

İcra İflas Hukuku Nedir?

İcra iflas hukuku, yargılama hukuku ile çok yakından ilgisi olan bir hukuk dalıdır. Burada icra iflas hukukunda esas olarak borçlunun borcunu ödememesi durumunda alacağın karşı taraftan ne şekilde tahsilâtının gerçekleştirilebileceğini hukuksal yollarla göstermektedir. Borçlu aleyhine gerçekleştirilen takip, adı üzerinde icra takibi şeklinde olabileceği gibi koşulları uygunda eğer iflas yoluyla da bu icra takibi gerçekleştirilebilir.

Bahsi geçen bu iki takibin de nerede ve ne şekilde gerçekleştirileceği borçlunun bu şekildeki bir takip karşısında ne gibi bir yasal yola başvurabileceği bu hukuk dalının ilgi alanı içerisinde yer almaktadır. Aynı zamanda da alacaklının bu icra durumda ne çeşit hukuksal olanakları bulunduğu yapılan takibe karşın borçlunun borcunu ödememesi durumunda mallarının nasıl bir biçimde haczedip nakit paraya çevrilebileceği gibi mevzular icra icra iflas hukukunun dalının konusudur.

İcra İflas Hukuku Neden Var?

Borcunu ödeyemeyen borçlunun sahip olduğu borcunun, alacaklının isteği üzerine, devlet zoru kullanarak taşınır veya taşınmaz varlıklarına doğrudan el konarak karşılanmasını esas alan hukuk dalıdır.

İcra Alacak Tahsili Nasıl Yapılır?

İcra ve iflas hukukunda var olan borcun tahsilinin farklı farklı yolları bulunmaktadır. Bu, icra takibi yöntemi ile olabileceği gibi eğer ki mevcut koşullar uygun ise borç tahsilâtı iflas yoluyla da gerçekleştirilebilmektedir. Yasal olarak borçlunun taşınır ya da taşınmazlarına nasıl bir şekilde ve ne zaman el konulabileceği, doğrudan takip başlatılıp başlatılamayacağı, takip sırasında borçlunun borcunu ödememesi halinde sahip olduğu bütün malların nasıl haczedilebileceği, bu haczedilen malların hangi yöntemle paraya çevrilebileceği konuları doğrudan icra ve iflas hukukunda yer alır.

Alacaklının mevcut dosyayı takibi, bu icra iflas davaların seyrini ve de neticelenme hızını bizzat etkiler. En sağlıklı ve en doğru sonucu alabilmek için alacaklının icra iflas hukukunun ne olduğu, kendisinin hangi haklara sahip olduğunun konularını detaylarıyla bilmesi, mümkün olamadığı için mutlaka bir icra iflas avukatından destek alması gerekir.

İcra ve İflas Hukuku İçin Danışmanlık Hizmeti

İcra ve iflas hukuku konusunda detaylı bilgilere sahip olunması, icra ve iflas hukuku davalarından ne şekilde olumlu sonuçlanabileceği hakkında detaylı bilgi yalnızca konusunda uzman icra iflas avukatları tarafından cevaplandırılabilmektedir. Bu nedenle bu tip bir durumda icra davasından evvel icra avukatı ile detaylıca bilgilendirilmek hakların bilinmesi ve hangi yolun izleneceğinin kararını vermek için önem arz etmektedir.

Sorularınız mı var?

Bize ulaşın ve sorularınızı sorun.

Çalışma Alanlarımız

Avukatın, ücretsiz veya asgari ücret tarifesinin altında dava alması, danışmanlık yapması Avukatlık Kanunu’nun 163. maddesinin 3. fıkrası gereğince disiplin cezası gerektiren bir suçtur. Bu sebeple avukatlardan ücretsiz iş yapmalarının talep edilmemesi rica olunur.

whatsapp