Skip to main content

Ceza muhakemesi İşlemlerinin sağlıklı olarak yapılabilmesi ve yapılacak olan muhakeme sonucunda verilen kararın eksiksiz olarak yerine getirebilmesi amacıyla hakim veya mahkeme tarafından gecikmesinde sakınca bulunan durumda süreli olarak bazı temel kişilik haklarına kanuni olarak müdahale edilebilmektedir. İşte yetkili makamlarca gecikmesinde sakınca bulunan durumda kişilerin temel kişilik haklarına kanuni olarak müdahale edilmesi duruma koruma tedbiri denilmektedir. Ceza muhakemesi hukukunda tedbir “koruma tedbiri” ve “önleme tedbiri” olarak ikiye ayrılmaktadır.

Koruma tedbirleri bazı özellikleri ile önleme tedbirlerinden ayrılmaktadır. Koruma tedbirlerini önleme tedbirlerinden ayıran bazı noktalar mevcuttur. Koruma tedbirlerinin uygulanmasında gecikme halinde  bazı sakıncaların doğması ihtimali söz konusudur. Oysa önleme tedbirlerinde gecikmede sakınca bulunmaz. Koruma tedbirinde gecikmezlik yüzünden hak aranmaması, sadece haklı görünüşle yetinilmesi hali söz konusu olurken ;önleme tedbirlerinde mutlaka korunması gereken bir hakkın varlığı şarttır.

Ceza Muhakemesindeki koruma tedbirleri yakalama, göz altına alma, tutuklama, adli kontrol, zorla getirme, arama, el koyma, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi, teknik araçlarla izleme, gizli soruşturmacı görevlendirilmesi olarak sıralayabiliriz.

whatsapp