Çalışma Alanlarımız

Kişiler Hukuku

Vesayet, Yaş Düzeltme Davası, İsim Değiştirme Davası ve Gaiplik Kararı.

İncele
Aile Hukuku

Evlilik Sözleşmesi, Evliliğin İptali, Babalık Davası, Evlat Edinme ve Boşanma.

İncele
Miras Hukuku

Mirastan Mal Kaçırma, Reddi Miras, Miras Paylaşımı ve Veraset İlamının Alınması.

İncele
Ceza Hukuku

Kasten Öldürme Suçu, İnithara Yönlendirme Suçu, Kasten Yaralama Suçu, Tehdit Suçu.

İncele
İş Hukuku

Kıdem Tazminatı, Ücret ve Fazla Mesai Alacağı, Mobbing Davası ve İş Kazası.

İncele
Gayrimenkul Hukuku

Tapu Tescil ve İptal Davaları, Kentsel Dönüşüm ve Kamulaştırma

İncele
Tazminat Hukuku

Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı, İş Kazası, Boşanmada Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davaları.

İncele
İcra İflas Hukuku

İcra Takibi, İflas Erteleme, İhtiyati Haciz, İstihkak Davası ve Menfi Tespit ve İstirdat Davaları.

İncele
Sigorta Hukuku

Sezgin Hukuk Bürosu, uzman sigorta avukatı kadrosuyla sigorta davalarınızda size destek olur.

İncele
Sağlık Hukuku

Sezgin Hukuk Bürosu, uzman sağlık avukatı kadrosuyla malpraktis hekim hatası davaları ve diğer sağlık davalarında size destek olur.

İncele
Bilişim Hukuku

Sezgin Hukuk Bürosu, uzman bilişim avukatı kadrosuyla bilişim suçları davalarında size destek olur.

İncele
Yabancılar Hukuku

Sezgin Hukuk Bürosu, uzman avukat kadrosuyla yabancıları ilgilendiren hukuki süreçlerde size destek olur.

İncele
Vergi Hukuku

Sezgin Hukuk Bürosu, uzman vergi avukatı kadrosuyla size vergi davalarında destek olur.

İncele
Ticaret ve Şirketler Hukuku

Sezgin Hukuk Bürosu, uzman ticaret avukatı kadrosuyla ticaret ve şirket davalarında size destek olur.

İncele
Uluslararası Hukuku

Sezgin Hukuk Bürosu, uzman avukat kadrosu ile uluslararası davalarda size destek olur.

İncele
Tüketici Hukuku

Sezgin Hukuk Bürosu, satın almış olduğunuz ürün ve hizmetlerde yaşadığınız sorunlar konusunda size destek olur.

İncele
Vakıflar ve Dernekler Hukuku

Sezgin Hukuk Bürosu, uzman avukat kadrosuyla vakıflar ve derneklerle ilgili hukuki süreçlerde destek olur.

İncele
Fikri Sinai Mülkiyet Hukuku

Sezgin Hukuk Bürosu, fikir ve sanat eserlerinin korunması ile ilgili süreçlerde destek olur.

İncele