Boşanmada Tazminat

Boşanmada tazminat

Boşanmada Maddi ve Manevi Tazminat

Bir eşin  maddi tazminat talebinde bulunabilmesi için kusursuz ya da diğer tarafa nazaran daha az kusurlu olması gerekmektedir. Bununla birlikte belirtilen boşanma nedeni ile mevcut ve beklenen menfaatlerin zedelenmiş olması gerekmektedir. Yani maddi tazminatın amacı boşanma sebebiyle ortaya çıkan zararın tazminidir. Dayanılan boşanma sebebi ve söz konusu olayların eşin kişilik haklarına zarar vermesi durumunda o eş manevi tazminat da talep edebilir.

Boşanmada Tazminat Nasıl Talep Edilir?

Boşanmada tazminat talebi için kanunun öngördüğü şartların öncelikle yerine getirilmesi gerekir. Uzman boşanma avukatı tarafından hazırlanması gereken boşanma dilekçesiyle taraflar tazminat talebinde bulunduklarını beyan ederler. Dilekçede yer almayan boşanma talepleri için dava süresince de yeni talep oluşturulabilir.

Boşanmada Tazminat Miktarı Nasıl Belirlenir?

Boşanma tazminatının belirlenmesindeki en önemli kriter tarafların bu sürede gördüğü mağduriyettir. Yaşanılan mağduriyetin ölçüsü tazimat miktarının belirlenmesinde yön gösterici konumdadır.

Boşanma davalarındaki tazminat ücreti için ayrıca tarafların maddi güçleri de önemlidir. Tarafların maddi güçlerinin belirlenmesi bu aşamada önem taşır. Yaşanan mağduriyetler, ödeme gücü, manevi tazminatta zenginleşmeme esası gibi etkenler doğrultusunda sağlıklı bir karara varılarak ne kadar tazminat alabilirim sorusu cevap bulacaktır.