Boşanma Sebepleri

Boşanma sebepleri

Neler Boşanma Sebebi Olabilir?

Türk Medeni Kanunu’nun boşanma nedenleri tek tek belirtilmiş olup Mahkemece, Türk Medeni Kanunu’nda sayılan nedenler dışında herhangi bir nedenle boşanmaya karar verilmez.

Yasada boşanma sebepleri olarak;
Zina(TMK 161),
Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış(TMK 162),
Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme(TMK 163),
Terk(TMK164),
Akıl hastalığı(TMK165),
Evlilik birliğinin temelinden sarsılması(TMK 166)
sayılmıştır.

Zina, Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, Terk ve Akıl hastalığı özel boşanma sebeplerindendir. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma, kusurlu hareketiyle evlilik birliğinin sarsılmasına sebebiyet veren eşin davası, anlaşmalı boşanma ve fiili ayrılık nedeniyle boşanma davası ise genel boşanma sebeplerindendir.

Boşanma davasını açacak eş, yasada gösterilen boşanma nedenlerinden en az birine dayanmalıdır. Hakim, taraflarca mahkemeye bildirilen vakalarla ve talep sonuçlarıyla bağlıdır (HMK m. 26/1). Boşanma davasını açan eş davasını ikame ederken hangi boşanma sebebine dayandığını anlaşılır açık net bir şekilde belirtmesi gerekmektedir. Aksi durumda kişi iddiayı ve savunmayı genişletme yasağı ile karşılaşacaktır. Hakim sadece boşanma nedeni olarak belirtilen vakıaların net bir şekilde izahı olduğu ve bununla birlikte, davacının vakıaların mahiyeti hakkında yapmış olduğu nitelemede hata yapması durumunda bu niteleme ile bağlı olmayacaktır.

Boşanma davasında gösterilen boşanma nedenlerinin ispatı ve şartlar oluştuğu takdirde hakim boşanmaya karar verir. Hakim boşanma davasında boşanma sebebi olarak gösterilen olayların varlığına vicdanen kanaat getirmedikçe boşanma kararı veremez.

Mahkeme tahkikatının tamamlandığına karar verdiği zaman sözlü yargılamaya geçmekte ve Boşanma davasında gösterilen boşanma nedenlerinin ispatı ve şartlar oluştuğu takdirde hakim artık boşanmaya karar vermektedir. Fakat Hakim boşanma davasında boşanma sebebi olarak gösterilen olayların varlığına vicdanen kanaat getirmedikçe boşanma kararı veremez.