Anlaşmalı Boşanma

anlaşmalı boşanma

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma davalarında kesin yetki kuralı geçerli olmayıp taraflar mutabık kaldıkları herhangi bir Aile Mahkemesinde anlaşmalı boşanma davası açabilmektedirler. Anlaşmalı boşanma davasında tarafların boşanmanın bütün sonuçlarından mutabık kalmaları gerektiği için dava açılırken anlaşmalı boşanma dilekçesine boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda hazırlanan ve her iki tarafça da imzalanan protokol eklenmelidir. Bu protokolde özellikle tazminat, çocukların velayeti, iştirak nafakası, yoksulluk nafakası ve mal rejimleri hususu unutulmamalıdır. Bu hususlarda taraflar anlaşamaz iseler anlaşmalı boşanma mümkün değildir.

Anlaşmalı Boşanma İçin Nereye Başvurulur?

Türk Medeni Kanunu’na göre boşanma davası eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yerdeki Aile Mahkemelerinde açılır. Fakat anlaşmalı boşanma davalarında kesin yetki kuralı geçerli değildir. Bu nedenle Taraflar mutabık kaldıkları herhangi bir Aile Mahkemesinde anlaşmalı boşanma davası açabilirler.

Anlaşmalı Boşanma Davası Açacağım, Boşanma Avukatına Başvurmalı Mıyım?

Anlaşmalı boşanma davası, tarafların boşanmanın bütün sonuçlarında mutabık kalmaları esası üzerine kuruludur. Boşanma avukatına başvurmak öncelikle bu hususlarda tarafların uzlaşmasının sağlanmasında önemlidir. Tarafların uzlaşmanın ardından, davayı açacak eş, boşanmanın bütün sonuçlarında mutabık kaldıklarına dair açıklayacı protokol hazırlamalı, taraflarca imzalanmalı ve boşanma dilekçelerine eklemelidir. Bu protokolde özellikle tazminat, çocukların velayeti, iştirak nafakası, yoksulluk nafakası ve mal rejimleri hususuna dikkat edilmelidir. Taraflar boşanma avukatına başvurması işte bu yüzden önemlidir. Tarafların imza attıkları protokol ve duruşma sırasında kabul beyanları artık boşanmayı ve beraberinde boşanmanın bütün sonuçlarını tesis edecektir. Bu nedenle maddi ve manevi anlamda hakların korunması için boşanma avukatına başvurmak alınacak en doğru karardır.

Anlaşmalı Boşanma Şartları Nelerdir?

Türk Medeni Kanunu’nun 166. Maddesi gereğince; Evlilik birliğinin sarsılması durumunda, Evlilik en az bir yıl sürmüş olması temel şartıyla ve eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi usulü ile anlaşmalı boşanma davası açılabilir. Hakim anlaşmalı boşanma davasında tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklanıp açıklanmadığını tespit eder. Ayrıca hakimin anlaşmalı boşanmaya karar verebilmesi için boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hakim, gerekli görürse tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada değişiklikler yapabilir. Anlaşmalı boşanma kararı verilebilmesi için söz konusu değişikliklerin taraflarca da kabulü gerekmektedir. Bu halde tarafların ikrarlarının hakimi bağlamayacağı hükmü uygulanmamaktadır. Türk Medeni Kanunu

Anlaşmalı Boşanma İşlemleri Nelerdir, Nasıl Yürütülür?

Türk Medeni Kanunu’nun 166. Maddesi gereğince; Evlilik birliğinin sarsılması durumunda, Evlilik en az bir yıl sürmüş olması temel şartıyla ve eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi usulü ile anlaşmalı boşanma davası açılabilir. Hakim anlaşmalı boşanma davasında tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklanıp açıklanmadığını tespit eder. Ayrıca hakimin anlaşmalı boşanmaya karar verebilmesi için boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hakim, gerekli görürse tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada değişiklikler yapabilir. Anlaşmalı boşanma kararı verilebilmesi için söz konusu değişikliklerin taraflarca da kabulü gerekmektedir. Bu halde tarafların ikrarlarının hakimi bağlamayacağı hükmü uygulanmamaktadır. Türk Medeni Kanunu

Unutulmamalıdır ki; Türk Medeni Kanunu anlaşmalı boşanma davalarında boşanma iradesini taraflara sıkı sıkıya bağladığı için boşanma iradesi duruşmada avukatlıklar aracılığıyla açıklanamaz, taraflar avukatları ile temsil ediliyor olsa bile duruşmada bizzat kendileri boşanma iradesini açıklarlar.

Anlaşmalı Boşanma Ne Kadar Sürer, Tek Celsede Boşanma Münkün mü?

Tek celsede boşanma gerçekleşmesi için tarafların anlaşmalı boşanma davası açması gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma davasının gerekli prosedürlerine uyulduğu takdirde hakim tek celse de boşanma kararı verecektir. Çekişmeli boşanma davalarında ise hakim öninceleme duruşması olan ilk duruşmada tanıkları dinlemeyi kabul ederse ve başkaca araştıralacak bir husus veya eksiklik kalmadığı takdirde hakimin evlilik birliğinin sarsıldığına kanaat getirmesi şartı ile boşanmaya karar verecektir. Bu şekilde tek celse de boşanma kararı alınabilmesi için boşanma davasının mutlaka boşanma avukatı aracılığıyla takip edilmesi gerekmektedir. Çünkü boşanma avukatı önemli delilleri toplamada süreci hızlandırmada mahkemeye yardımcı olacaktır ve böylelikle boşanma kararı alınabilecektir.

Anlaşmalı Boşanma Avukatı Ücreti Ne Kadardır?

Anlaşmalı boşanma avukatı ücreti, Avukatlık Ücret Tarifesinde belirlenmiş olup ayrıca boşanma avukatı ile yapılacak olan avukatlık ücret sözleşmesi ile de belirlenebilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ücreti Ne Kadar ?

HMK 323. Madde ve TMK kapsamında anlaşmalı boşanma davasının yargılama giderleri olarak özetle, Başvurma harcı, vekalet harcı, peşin harç, gider avansı, vekalet pulu ve vekalet ücreti olarak belirlenmiştir. Anlaşmalı boşanma davası tarafların boşanma, çocukların velayeti, kişisel görüş günleri ve boşanmanın mali sonuçları hakkında mutabık kalması suretiyle açılacağından Hakimin protokol ve tarafların iradesi dışında başkaca araştıracağı durum olmamakta ve anlaşmalı boşanma davasında bilirkişi ücreti, keşif harcı, tanık ücreti gibi ek yargılama giderleri bulunmamaktadır. Hatta taraflar boşanma kararın kesinleşmesi ile bir kısım gider avansını iade alabilmektedirler. Anlaşmalı boşanma davasında paylaşılacak bir malın olmaması durumunda maktu harç alınırken, mal paylaşımı hususu da olursa bu davada nisbi harç alınmaktadır.